รั้วลวดหนาม รั้วตาข่าย

รั้วลวดหนาม

เสารั้วอัดแรงหน้า 3”x3” ยาว 1.5 - 3 เมตร 

เสารั้วอัดแรงหน้า 4”x4” ยาว 2 - 3 เมตร

-          ฝังลงดิน 0.5 - 1 เมตร

-          สูงจากพื้นดิน 1 - 2.5 เมตร

-          ระยะห่าง ระหว่างเสา 2 - 3 เมตร

-          ค้ำยันทุกๆ 6 - 8 ต้น และเทปูนรัดเสาทุกต้น

-          ดึงลวดหนาม 3 -12 เส้น

-          ลวดหนามเบอร์ 13, 14

รั้วตาข่าย

 

เสารั้วอัดแรงหน้า 3”x3” ยาว 2 - 3 เมตร

 

เสารั้วอัดแรงหน้า 4”x4” ยาว 2 - 3 เมตร

 

-          ฝังลงดิน 0.8 – 1.1 เมตร

 

-          สูงจากพื้นดิน 1.2 – 1.9 เมตร

 

-          ระยะห่าง ระหว่างเสา 2.5 - 4 เมตร

 

-          ค้ำยันทุกๆ 6 - 8 ต้น และเทปูนรัดเสาทุกต้น

 

-          ตาข่ายสูง 1.2 – 1.9 เมตร