รั้วผสม

รั้วเมทัลชีท+ ลวดหนาม

เสารั้วอัดแรงหน้า 3”x3” ยาว 2 - 3 เมตร และ เสารั้วอัดแรงหน้า 4”x4” ยาว 2 - 3 เมตร

-          ฝังลงดิน 0.5 - 1 เมตร

-          สูงจากพื้นดิน 1.5 - 2.5 เมตร

-          ระยะห่าง ระหว่างเสา 2 - 3 เมตร

-          ค้ำยันทุกๆ 6 - 8 ต้น และเทปูนรัดเสาทุกต้น

-          เมทัลชีทสูง 1 เมตร, ข้างบนเป็นลวดหนาม 2 -5 เส้น

 

รั้วแผ่นสำเร็จ ลวดหนาม

  

เสาไอ 15x15 ยาว 2.5 – 3.5 เมตร 

-          ฝังลงดิน 0.8 – 1.5 เมตร 

-          สูงจากพื้นดิน 1.7 - 2 เมตร 

-          ระยะห่าง ระหว่างเสา 2 – 2.5 เมตรและเทปูนรัดเสาทุกต้น 

-          ข้างล่างใส่แผ่นสำเร็จ 2 – 5 แผ่น 

-          ข้างบนเป็นลวดหนาม 2 -6 เส้น

 

รั้วแผ่นสำเร็จ ตาข่าย

เสาไอ 15x15 ยาว 2.5 – 3.5 เมตร

-          ฝังลงดิน 0.8 – 1.5 เมตร

-          สูงจากพื้นดิน 1.7 - 2 เมตร

-          ระยะห่าง ระหว่างเสา 2 – 2.5 เมตรและเทปูนรัดเสาทุกต้น

-          ข้างล่างใส่แผ่นสำเร็จ 2 – 3 แผ่น

-          ข้างบนเป็นตาข่ายสูง 1 – 1.5 เมตร