รั้วเมทัลชีท

รั้วเมทัลชีท

เสารั้วอัดแรงหน้า 3”x3” ยาว 1.5 - 3 เมตร

เสารั้วอัดแรงหน้า 4”x4” ยาว 2 - 3 เมตร

-          ฝังลงดิน 0.5 - 1 เมตร

-          สูงจากพื้นดิน 1 - 2.5 เมตร

-          ระยะห่าง ระหว่างเสา 2 - 3 เมตร

-          ค้ำยันทุกๆ 6 - 8 ต้น และเทปูนรัดเสาทุกต้น

-          เมทัลชีทสูง 1 – 2.5 เมตร