รั้วคาวบอย

รั้วคาวบอย

เสา 6”x6” ยาว 1.32 เมตร (2 ช่อง)

-          ฝังลงดิน 0.5 เมตร

-          สูงจากพื้นดิน 0.82 เมตร

-          ระยะห่าง ระหว่างเสา 2.5 เมตรและเทปูนรัดเสาทุกต้น

-          คานคาวบอยขนาด 5”x2.5”

เสา 6”x6” ยาว 1.70 เมตร (3 ช่อง)

-          ฝังลงดิน 0.5 เมตร

-          สูงจากพื้นดิน 1.2 เมตร

-          ระยะห่าง ระหว่างเสา 2.5 เมตรและเทปูนรัดเสาทุกต้น

-          คานคาวบอยขนาด 5”x2.5”

เสา 6”x6” ยาว 2.00 เมตร (4 ช่อง)

-          ฝังลงดิน 0.5 เมตร

-          สูงจากพื้นดิน 1.5 เมตร

-          ระยะห่าง ระหว่างเสา 2.5 เมตรและเทปูนรัดเสาทุกต้น

-          คานคาวบอยขนาด 5”x2.5”